Skolų išieškojimas

Ikiteisminis išieškojimas

Skolų išieškojimas ikiteismine tvarka - tai pigiausias ir greičiausias būdas kreditoriui atgauti savo lėšas iš skolininko nepatiriant papildomų išlaidų. Pateikus skolos faktą pagrindžiančius dokumentus, mes užtikrinsime tinkamą ir savalaikį skolos išieškojimą.

Skolų išieškojimas ikiteismine tvarka leidžia kreditoriui išvengti bylinėjimosi išlaidų (žyminio mokesčio, išlaidų už atstovavimą teisme ir kt.), tokiu būdu kreditorius gali apsidrausti nuo dar didesnių nuostolių, jeigu paaiškėtų, jog skolininkas yra nemokus.

Sudarius skolų išieškojimo sutartį, bei pateikus skolos faktą pagrindžiančius dokumentus, mes perimsime skolos administravimą, išsiaiškinsime skolininko finansines galimybes padengti įsiskolinimą, bei skolos atsiradimo priežastį, kreditoriui pageidaujant įsiskolinimą įteisinsime vekseliu arba kitokiu būdu užtikrinsime efektyvų skolos išieškojimą.

Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas numato skolininkui pareigą padengti visas kreditoriaus turėtas išlaidas susijusias su netinkamu prievolės įvykdymu (LR CK 6.63 str. 2 d.), taip pat numatyta pareiga atlyginti išlaidas susijusias su skolos išieškojimu ne teismo tvarka (LR CK 6.249 str. 4 d. 3 p.)


Teisminis išieškojimas

Nepavykus susitarti su skolininkais ikiteismine tvarka, reikėtų pasirinkti kitą skolų išieškojimo būdą – skolų išieškojimą teismine tvarka. Mūsų teisininkai parengs reikiamus procesinius dokumentus (ieškinius, priešieškinius, dublikus, triplikus, atskiruosius skundus, taikos sutartis, pareiškimus dėl teismo įsakymo išdavimo ir kt.) ir pateiks juos teismui.

Kreipiantis į teismą galima prašyti, kad teismas taikytų laikinąsias apsaugos priemones, t.y. areštuotų skolininko nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, banko sąskaitas ar pinigines lėšas, esančias pas trečiuosius asmenis. Skolininko turtas būtų areštuojamas jam apie tai nepranešus, todėl Jūs užsitikrinsite, kad skolininkas, vengdamas su Jumis atsiskaityti, neperleis savo turto tretiesiems asmenims ar jo neiššvaistys.

Įmonės kreditingumo vertinimas

Įmonės specializuotas teisininkas už sutartinę kainą, pateiks Jus dominčios įmonės informaciją Lietuvoje arba užsienio valstybėse. Tai priemonė, kuri apsaugos Jus nuo rizikingų sutarčių sudarymo.

 • Įmonės veiklos pobūdis;
 • Adresas, steigimo ir registracijos datos;
 • Kodas, statusas;
 • Vadovas, vadovų kaita, pavardės;
 • Darbuotojų kaita;
 • Apyvarta;
 • Turimos transporto priemonės;
 • Nekilnojamasis turtas;
 • Galiojantys turto areštai;
 • Hipotekos įrašai;
 • Dalyvavimas teismuose, iškeltų bylų pobūdis;
 • Bankroto bylos iškėlimų duomenys teismuose.

Sąrašas nėra baigtinis.

Prevencinis spaudas

"SKOLŲ ADMINISTRATORIUS" spaudas – tai priminimas Jūsų klientui laiku apmokėti kiekvieną sąskaitą ir taip pat įspėjimas, jog neįvykdžius įsipareigojimų skolos išieškojimo imsis profesionali skolų valdymo bendrovė. Ši antspaudą galėsite dėti ant kiekvienos išsiunčiamos sąskaitos ar priminimo klientui, kai pastarasis delsia atsiskaityti.

Prevencinis spaudas – tai tam tikra psichologinė prevencinė priemonė, padėsianti Jums išvengti nesąžiningų bei piktybiškai vėluojančių atsiskaityti klientų. Mes suteikiame Jums galimybę informuoti Jūsų klientus apie įsipareigojimų nevykdymą.

Sutartis pasirašoma 1 metams - t. y. vieneri metai kartu su profesionalia komanda.