Teisinės paslaugos

"SKOLŲ ADMINISTRATORIUS" teisininkų ruošiami dokumentai:

Dokumentai teismui; Dokumentai gyventojams;
Dokumentai valstybinėms įstaigoms;                   Įvairios sutartys;
Dokumentai verslui; Kiti dokumentai; 

"SKOLŲ ADMINISTRATORIUS" teisinės paslaugos apima:

Sutarčių teisę;                                                   Įmonių steigimą užsienyje;
Bankroto teisę;                   Statybų teisę;
Darbo teisę; Įmonės teisininko paslauga; 

 SUTARČIŲ TEISĖ

Tinkamai įvertins Jūsų norimą sudaryti sutartį ir patars dėl nepalankių Jums sąlygų pakeitimo ar sutarties nutraukimo:

 • Paskolos sutartis;
 • Pirkimo – pardavimo sutartis;
 • Nuomos sutartis;
 • Distribucijos sutartis;
 • Dovanojimo sutartis;
 • Daikto nuomos sutartis;
 • Daikto panaudos sutartis;
 • Gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis;
 • Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis;
 • Mainų sutartis;
 • Finansinės nuomos (lizingo) sutartis;
 • Paslaugų teikimo sutartis;
 • Preliminari sutartis;
 • Atstovavimo sutartis;
 • Rangos sutartis;
 • Pervežimo sutartis;
 • Reikalavimo teisų perleidimo sutartis;
 • Akcijų pirkimo –  pardavimo sutartis;
 • Hipotekos sutartis;
 • Jungtinės veiklos sutartis;
 • Vedybų (ikivedybinė, povedybinė) sutartis;
 • Vekselio rengimas;
 • Darbo sutartis;
 • Darbo sutartis su užsieniečiais;
 • Darbo sutartis su vadovu;
 • Kolektyvinė sutartis;
 • Nekonkuravimo susitarimas;
 • Susitarimas tarp ūkio subjektų;
 • Konfidencialumą užtikrinanti sutartis;
 • Laikinoji darbo sutartis;

BANKROTO TEISĖ

Bankrotas - nemokios įmonės būsena, kai įmonei teisme yra iškelta bankroto byla arba kreditoriai įmonėje vykdo bankroto procedūras ne teismo tvarka. Tai kreditorių bei jų skolininkų naudai ir jų teisių gynimui skirta teisė, kai skolininkai negali ar nenori mokėti savo skolų.

Turėdami patirtį bankroto teisės srityje, siūlome Jums:

 • Konsultacijas bankroto administravimo klausimais;
 • Atstovavimą kreditorių susirinkimuose;
 • Ieškinio rengimą dėl bankroto bylos iškėlimo;
 • Padėsime paruošti visus reikiamus dokumentus bankroto procedūrai vykdyti.
 • Paslaugų sąrašas nėra baigtinis, galime konsultuoti ir atstovauti Jus visame bankroto vykdymo procese. 

DARBO TEISĖ:

Teisininkai konsultuoja ir rengia:

 • Atstovauja individualiuose ir kolektyviniuose darbo ginčuose;
 • darbo sutarčių rengimas;
 • darbo sutarties su užsieniečiais rengimas;
 • laikinųjų darbo sutarčių rengimas;
 • darbo sutarties su vadovu rengimas;
 • kolektyvinių sutarčių rengimas;
 • nekonkuravimo susitarimų rengimas;
 • konfidencialumą užtikrinančių sutarčių rengimas;
 • dokumentų rengimas teritorinei darbo biržai;
 • personalo valdymo dokumentų rengimas;
 • konsultacijos dėl leidimo dirbti Lietuvoje;
 • susitarimo tarp ūkio subjektų juridinė analizė;
 • darbo laiko apskaitos juridinė analizė;
 • pareiginių nuostatų juridinė analizė;
 • skundo dėl Konkurencijos tarybos sprendimo rengimas;
 • konsultacijos dėl laikinojo įdarbinimo Lietuvoje;
 • konsultacijos dėl vadovo paskyrimo, atšaukimo;
 • konsultacijos dėl nesąžiningų konkurencijos veiksmų;
 • konsultacijos dėl klaidinančios reklamos;
 • darbo tvarkos taisyklių rengimas;
 • visiškos materialinės atsakomybės sutarties juridinė analizė;
 • ieškinio dėl neteisėto atleidimo rengimas;
 • atstovauja valstybinei įmonei ginče su darbuotojais;
 • atstovauja ginče dėl neišmokėto darbo užmokesčio už viršvalandinį darbą;
 • atstovauja ginče, kai darbuotojas atleistas dėl: darbuotojo kvalifikacijos, profesinių gebėjimų;
 • atstovauja derybose. 


 ĮMONIŲ STEIGIMAS UŽSIENYJE:

Pagal kliento poreikius, steigiame visų tipų juridinius asmenis Latvijoje, Lenkijoje, Estijoje, Rusijoje, Baltarusijoje, Norvegijoje, Čekijoje, Švedijoje ir kitose šalyse.

 • akcines bendroves,
 • uždarąsias akcines bendroves,
 • individualias įmones ir kt.
 • Rengiame steigimo dokumentus, konsultuojame dėl įstatinio kapitalo formavimo. Atstovaujame klientą kitos valstybės valstybinėse ir nevalstybinėse institucijose.
 • Konsultuojame dėl mokesčių mokėjimo kitoje valstybėje.
 • Padedame įdarbinti kitos valstybės vietos gyventojus Jūsų pasirinktoje veiklos srityje.
 • Prekės ženklo registravimas.
 • Esant poreikiui, padedame tvarkyti buhalterinę apskaitą.
 • Atidarome sąskaitas užsienio valstybėse.
 • Mūsų atstovo užsienio valstybėje teisininko konsultacija verslo ir mokesčių teisės klausimais.

STATYBOS TEISĖ

Mūsų komanda rengia ir vertina:

 • rangos;
 • subrangos;
 • projektavimo,
 • statybų valdymo ir priežiūros;
 • bendrosios jungtinės veiklos sutartis;
 • pretenzijas dėl statybos rangos darbų atlikimo;
 • statybų valdymo ir priežiūros paslaugų teikimo;
 • konsultuoja klientus statybų teisės klausimais.

"JŪSŲ ĮMONĖS TEISININKAS" - paslauga orientuota į smulkias ir vidutines įmones, vadovus, kurie taupo savo laiką ir įmonės kaštus. Net labiausiai patyręs teisininkas negali būti visų teisės sričių specialistu - todėl Jūs galite turėti teisininkų komandą, kurioje kiekvienas teisininkas specializuojasi ir iškilus teisiniam ginčui būtent specializuotas teisininkas atstovaus Jūsų interesus.
 
Tai paslauga skirta įmonėms, neturinčioms teisininko, nenorinčioms kurti naujos darbo vietos, mokėti mokesčių, tačiau turinčioms poreikį nuolat turėti teisininką šalia. Jums nekils papildomų problemų dėl įmonės teisininko ligos - nes Jums dirbs visa specializuota teisininkų komanda. 
 
Tinkamas sandorio ir sutarties požymių supratimas yra būtinas norint tinkamai išreikšti savo valią, padėti klientui kontrahento nemokumo, sutarties nevykdymo atvejais. Padėti šalims rasti bendrą problemos sprendimą neteisminiu būdu. Analizuojame, ar reikia papildyti sutartis, ar tikslinga kreiptis į teismą ar kitas institucijas. Prižiūrime tinkamą sutarčių vykdymą.
 
Paslaugą „įmonės teisininkas“ sudaro:
 • konsultacijos visais įmonių veiklai aktualiais teisiniais klausimais;
 • sutarčių, susitarimų, įmonės vidaus dokumentų rengimas, jų nagrinėjimas ir teisinių išvadų teikimas;
 • procesinių dokumentų (ieškinių, priešieškinių, dublikų, triplikų, atskirųjų, apeliacinių ir kasacinių skundų, bei atsiliepimų į juos ir kt.) rengimas;
 • dokumentų ir atsakymų valstybinėms (teismams, ikiteisminio tyrimo institucijoms, antstolių kontoroms ir kt.) bei nevalstybinėms (privatiems juridiniams asmenims, organizacijoms ir kt.) institucijoms rengimas;
 • įmonės interesų atstovavimas derybose ar santykiuose su trečiaisiais asmenimis, visose valstybinėse ir vietos savivaldos institucijose, įmonėse ir organizacijose, ikiteisminio tyrimo institucijose bei visų instancijų teismuose;
 • įmonės sudarytų sandorių teisinis auditas.

Mes padėsime užbėgti problemai už akių ir kol nepatyrėte didelių nuostolių išaiškinsime su kokiomis bėdomis galite susidurti ir padėsime jų išvengti.